Library Picture

DETAIL REKOD
Kembali ke sebelumnya  XML Detail

Judul Sumur Kitiran Kencana
Edisi
No. Panggil I00276
ISBN/ISSN 9794974161
Pengarang Sindhunata
Hadiwiyata, D.F. Sumantri
Subyek/Subjek Literatur yang Bersifat Injili
Sekar Macapat
Klasifikasi 243 / SIN / s
Judul Seri
GMD Text
Bahasa Jawa
Penerbit Kanisius
Tahun Terbit 1995
Tempat Terbit Yogyakarta
Kolasi 15 x 21 cm / 180 pg
Catatan Menggahing tiyang Jawi, gesang ndho sujarah ngupadi toya wening. Inggih toya wening wau, dunungipun kebegjan lan katentreman jati. Nanging sesarengan kaliyan pasujarahan dhateng toya wening wau, tiyang kedah eling dhateng ungelipun piweling: aja sira lunga yesn sira ora weruh ingkang pinaran, aja sira mangan, lamun sira ora weruh arane kang pinangan. Liripun, manggihaken toya wening menika pancen mboten gampil. Lan yen kirang kawaspadan, saged ugi manungsa kesasar lan keblasar. Serat kidung macapat “Sumur Kitiran Kencana” meniko nyariosaken kadospundi anggen kula sedaya sesarengan kaliyan Ibu Maria Sang Dewi nindakaken sujarah ngupadi toya weing wau. Dewi Maria meniko dados tetanggel, bilih kula saged kanthi gampil lan mboten kesasar manggihaken toya wening wau. Sang Dewi piyambak ingkang bahde paring pangretosan lan panuntun bab dunungipun toya wening wau. Serat macapa “Sumur Kitiran Kencana” menika yektinipun sembahyangan, amrih kula saged sesarengan Kanjeng Ibu estu-estu ngidungaken kedidungan “Pindha Sangsan angupados toya, sukma kula ngesti mring Paduka”.
Detil Spesifik
Gambar Sampul
Lampiran
LOADING LIST...
Ketersediaan
LOADING LIST...
  Kembali ke sebelumnya