Library Picture

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML Detail

Title Sumur Kitiran Kencana
Edition
Call Number I00276
ISBN/ISSN 9794974161
Author(s) Hadiwiyata, D. F. Sumantri
Sindhunata, G. P.
Subject(s) Literatur yang Bersifat Injili
Sekar Macapat
Classification 243 / SIN / s
Series Title
GMD Text
Language Jawa
Publisher Kanisius
Publishing Year 1995
Publishing Place Yogyakarta
Collation 15 x 21 cm / 180 pg
Abstract/Notes Menggahing tiyang Jawi, gesang ndho sujarah ngupadi toya wening. Inggih toya wening wau, dunungipun kebegjan lan katentreman jati. Nanging sesarengan kaliyan pasujarahan dhateng toya wening wau, tiyang kedah eling dhateng ungelipun piweling: aja sira lunga yesn sira ora weruh ingkang pinaran, aja sira mangan, lamun sira ora weruh arane kang pinangan. Liripun, manggihaken toya wening menika pancen mboten gampil. Lan yen kirang kawaspadan, saged ugi manungsa kesasar lan keblasar. Serat kidung macapat “Sumur Kitiran Kencana” meniko nyariosaken kadospundi anggen kula sedaya sesarengan kaliyan Ibu Maria Sang Dewi nindakaken sujarah ngupadi toya weing wau. Dewi Maria meniko dados tetanggel, bilih kula saged kanthi gampil lan mboten kesasar manggihaken toya wening wau. Sang Dewi piyambak ingkang bahde paring pangretosan lan panuntun bab dunungipun toya wening wau. Serat macapa “Sumur Kitiran Kencana” menika yektinipun sembahyangan, amrih kula saged sesarengan Kanjeng Ibu estu-estu ngidungaken kedidungan “Pindha Sangsan angupados toya, sukma kula ngesti mring Paduka”.
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous